zpět na úvodní stránku

Partnerství a výstava

Úvodní slovo

 
Vážení přátelé a partneři,

jménem svým a výboru, kterému končí mandát s koncem letošního roku, přijměte prosím touto cestou pozvání na XI. kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), který se koná ve dnech 31. 5.–2. 6. 2017 v Plzni.

Pořádaní kongresu v Plzni bylo v minulosti spojeno vždy s vysokou účastí lékařů z celé České republiky, ale v neposlední řadě i s účastí slovenských kolegů. Není důvodu se domnívat, že by tomu v roce 2017 mělo být jinak – důraz na vysoce kvalitní odborný program a v tom nejlepším slova smyslu neformální atmosféra (i s ohledem první kongres v Plzni, který je dnes vnímán téměř již jako kultovní záležitost v historii ČSIM) činí z této akce jednu z dominantních vzdělávacích příležitostí pro všechny, kteří se v intenzivní medicíně profesně angažují a pro které bývá účast na kongresu často jediná příležitost získat přehled o směrování oboru a jeho novinkách.

Velmi si vážíme vaší podpory – je pro nás důležitá a představuje jeden z řady faktorů podílejících se na úspěchu kongresu. Na druhou stranu je logické, že musíme jako odborná společnost být připraveni zodpovědět vaši, často nevyřčenou, nicméně v podtextu během vyjednávání o výši sponzorské podpory legitimní otázku – „co nám za naši podporu nabízíte ?“ I zde chci být jednoznačný a otevřený jako v minulých letech – získáváte unikátní možnost být v těsném kontaktu s těmi, kteří vaše produkty a přípravky používají nebo o jejich použití uvažují, budete mít maximum možností, jak je o vhodnosti, výhodnosti a jiných atributech vašich produktů informovat.

Více nabídnout neumíme, ale myslím, že to není málo. Budu doufat, že i v roce 2017 najdete důvody, proč se kongresu jako naši partneři účastnit a že míru přínosu partnerství nebudete hodnotit jen optikou prodejů v nejbližším kvartálu, ale i tím, co se těžko kvantifikuje, ale je v životě a pro pověst komerčního subjektu (firmy) neméně důležité – být součástí „dobré společnosti“.

Dovolte mi rovněž, abych využil tohoto pozvání k poděkování za dosavadní podporu, které si bez nadsázky velmi vážím a myslím, že mohu hovořit za celý dosavadní výbor ČSIM. Budu doufat, že vzájemně výhodná spolupráce bude trvat i v dalších letech a že spojení s ČSIM bude i nadále pro každého z vás něco, co má smysl a „vyplatí se“.
 

Vladimír Černý

Těšíme se na setkání s vámi v Plzni.


prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSIM 2013-2016

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
místopředseda výboru ČSIM 2013-2016

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
vědecký sekretář výboru ČSIM 2013-2016
 

Podrobné informace o možnostech sponzoringu a výstavy

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se podmínek sponzoringu či výstavy v rámci kongresu ČSIM, se neváhejte prosím obrátit na sekre­ta­riát kongresu.

Kontakt:

Projektová manažerka

Martina Mrázová

Sponzoring a výstava
Jindra Dudová
E-mail: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767

GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17
140 21  Praha 4
Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csimkongres@guarant.cz
Web: www.csimkongres.cz

 

 

 

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.