zpět na úvodní stránku

Přednášky a e-postery

 

Lékaři

 
 

Pro zaslání abstrakt použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ

PŘÍJEM ABSTRAKT BYL UZAVŘEN

Text strukturujte následovně:
Úvod – Cíl a metody – Výsledky – Závěr – Literatura.

Maximální počet slov je 250. K abstraktu lze přidat
maximálně 2 grafy/tabulky.

Abstrakta zasílejte nejpozději do 1. 4. 2017.

Autoři budou vyrozuměni o přijetí 30. 4. 2017.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu formy sdělení.

Sestry

 
 

Pro zaslání příspěvků použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ

PŘÍJEM ABSTRAKT BYL UZAVŘEN

V nadpisu a souhrnu nepoužívejte zkratky, před použitím zkratky musí v textu předcházet její plný název. Na konci uveďte seznam zkratek. Text je ve formě přehledového článku, kazuistiky, výzkumu, speciálního sdělení.

Dodržujte prosím osnovu Úvod (text k tématu) – Cíl a metody – Výsledky – Diskuse – Závěr – Seznam použitých zkratek – Literatura.
Literatura obsahuje pouze prameny, na které autor v textu odvolává. Citace se uvádějí v pořadí, v jakém se vyskytují v textu.

Příspěvky zasílejte nejpozději do 1. 4. 2017.

Autoři budou vyrozuměni o přijetí 30. 4. 2017.

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.