zpět na úvodní stránku

Pokyny k zaslání příspěvků

stránka se připravuje

Lékaři

Příjem abstrakt byl již uzavřen.
 

Pro zaslání abstrakt použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ

Text strukturujte následovně: Úvod – Cíl a metody – Výsledky – Závěr – Literatura.

Maximální počet slov je 250. K abstraktu lze přidat maximálně 2 grafy/tabulky.

Abstrakta zasílejte nejpozději do 7. 4. 2015.

Autoři budou vyrozuměni o přijetí 30.4.2015.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu formy sdělení.

Sestry

Příjem abstrakt byl již uzavřen.

V nadpisu a souhrnu nepoužívejte zkratky, před použitím zkratky musí v textu předcházet její plný název. Na konci uveďte seznam zkratek. Text je ve formě přehledového článku, kazuistiky, výzkumu, speciálního sdělení.

Dodržujte prosím osnovu Úvod (text k tématu) – Cíl a metody – Výsledky – Diskuse – Závěr – Seznam použitých zkratek – Literatura.
Literatura obsahuje pouze prameny, na které autor v textu odvolává. Citace se uvádějí v pořadí, v jakém se vyskytují v textu.

Příspěvky zasílejte nejpozději do 1. 4. 2015.

Autoři budou vyrozuměni o přijetí 30.4.2015.

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.