zpět na úvodní stránku

Kurzy

Echokurz

Kapacita kurzu je již naplněna.
 
Datum konání: 31.5.2017
Čas konání: 8:30-16:00
Místo konání: Plzeň, Parkhotel, sál Bellevue

Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., KARIM VFN
Cíl kurzu: Výuka echokardiografie (neinvazivní hemodynamiky) pro začátečníky a mírně pokročilé. Účastníkům je vydáván certifikát.
Maximální počet účastníků: 25
Registrační poplatek: 3000 Kč (občerstvení a oběd je zahrnutý v ceně registračního poplatku)

Přednášející

MUDr. František Mošna (KARIM FN Motol)
MUDr. Petr Syrovátka Ph.D. (KARIM IKEM)
MUDr. Martin Štěpán (KARIM FN Plzeň)
MUDr. Jan Rulíšek (KARIM VFN, Praha)
MUDr. Miloš Dobiáš (KARIM VFN, Praha)
MUDr. Michal Lipš (KARIM VFN, Praha)
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. (KARIM VFN, Praha)

Program kurzu

Blok 8:30-10:00
1. Transtorakální vyšetření (30 min, M. Balík)
2. Transesofageální vyšetření (30 min, M. Lipš)
3. Systolická funkce levé komory (30 min, M. Lipš)

Pauza 10:00-10:10

Blok 10:10-12:00
1. Stanovení preload (30 min, J. Rulíšek)
2. Diastolická funkce a srdeční selhání se zachovanou EFLK (30 min, M. Dobiáš) 
3. Patologie perikardu (20 min, F. Mošna)
4. Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace (30 min, P. Syrovátka)

Oběd  12:00-13:00

Blok 13:00 -14:30
1. Tepový objem a interakce ventilace-hemodynamika (20 min, M. Balík)
2. Chlopenní vady pro intenzivisty (30 min, J. Rulíšek)
3. Patologie aorty (20 min, M. Dobiáš)
4. Hrudní UZ v diff.dg. respiračního selhání (20 min, M. Štěpán)

Pauza 14:30-14:40

14:40-16:00
Strukturovaný tutorial s rotací na přístrojích Philips (5 skupin po 4-5ti kurzantech)

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.