zpět na úvodní stránku

Kurzy

Echokurz

Datum konání: 25.5.2016, Hotel International Brno, 9:00-17:30
Koordinátor kurzu: Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. (Praha)
Cíl kurzu: Výuka echokardiografie (neinvazivní hemodynamiky) pro začátečníky a mírně pokročilé. 
Maximální počet účastníků: 25
Cena: 3000 Kč, občerstvení a oběd v ceně.
Účastníkům bude vydáván certifikát.

Přednášející:

MUDr. František Mošna (KARIM FN Motol)
MUDr. Petr Syrovátka Ph.D. (KARIM IKEM)
MUDr. Martin Štěpán (KARIM FN Plzeň)
MUDr. Jan Rulíšek (KARIM VFN, Praha)
MUDr. Miloš Dobiáš (KARIM VFN, Praha)
MUDr. Michal Lipš (KARIM VFN, Praha)
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. (KARIM VFN, Praha)

Program

Blok 9:00-10:50
1. Principy ultrazvuku a dopplera, nastavení přístroje (20 min, F. Mošna)
2. Transtorakální vyšetření (30 min, M. Balík)
3. Transesofageální vyšetření (30 min, M. Lipš)
4. Vyšetření systolické funkce levé komory (30 min, M. Lipš)

Pauza 10:50-11:00

Blok 11:00-12:30
1. Stanovení preload (30 min, J. Rulíšek)
2. Vyšetření diastolické funkce (20 min, M. Dobiáš)
3. Perikard (20 min, F. Mošna)
4. Philips (S&T Plus) – prezentace firmy (20 min)

Oběd 12:30-13:30

Blok 13:30 -15:15
1. Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace (25 min, P. Syrovátka)
2. Tepový objem a interakce ventilace-hemodynamika (30 min, M. Balík)
3. Chlopenní vady pro intenzivisty (30 min, J. Rulíšek)
4. Endokarditida (20 min, M. Lipš)

Pauza 15:15-15:25

Blok 15:25-16:10
1. Patologie aorty (20 min, M. Dobiáš)
2. Hrudní UZ v diff.dg. respiračního selhání (25 min, M. Štěpán)

Pauza 16:10-16:30

16:30-17:30: Strukturovaný tutorial s rotací na přístrojích Philips (5 skupin po 4-5ti kurzantech)

Kurz se koná za podpory společnosti Philips

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.