zpět na úvodní stránku

XVII. Minářův den

 

SÁL EAST  HOTEL GOLDEN FISH

A. 9:00 – 10:35 Mezioborová spolupráce v intenzivní ošetřovatelské péči
Předsedající:  Richard Pradl (Plzeň), Světluše Chabrová (Plzeň)

1. Zahájení         

2. Jak může být klinický farmaceut nápomocný pro každodenní práci sester
Barbora Kováčová (Plzeň), Jaroslava Červeňová (Plzeň)
       

3. Terapeutické monitorování antibiotik – jak dosáhnout optimálního výsledku?
Jaroslava Červeňová (Plzeň) ,Barbora Kováčová (Plzeň), Tamara Bergerová (Plzeň)

4. Jak se nechat zničit v sesterském povolání?    
Blanka Šestáková (Plzeň)  

5. Mezioborová spolupráce ve FN Plzeň     
Jana Kašparová  (Plzeň)  

10:30 – 10:50  Kávová přestávka

B. 10:50 – 12:40 Klinická praxe v intenzivní ošetřovatelské péči  
Předsedající: Eduard Kasal (Plzeň), Soňa Galušková (Plzeň)

1. Využití střednědobých a dlouhodobých venózních katétrů v infuzní terapii
Vanda Tomášková (Plzeň), Adéla Vlasáková (Plzeň)
  
2. Polytrauma        
Lenka Kadlecová (Plzeň), Lucie Nováková (Plzeň)

3. Ošetřovatelská péče u pacienta v kombinovaném šoku s nutností napojení na V-A ECMO
Petra Fujanová (Plzeň), Miluše Čapková (Plzeň), Pavlína Tůmová (Plzeň), Milan Hromádka (Plzeň)

4. Ošetřovatelská péče o pacienta po TAA (transabdominální aneurysma) 
Milena Pelnářová (Plzeň), Lukáš Krysl (Plzeň)

5. Problematika ošetřování monstrózně obézních pacientů  
Monika Bednářová (Plzeň)
  
6. Ošetřovatelská péče o nemocného po komplikované kardiochirurgické operaci – návrat do života         
Magda Řebounová (Plzeň), Kateřina Kravcová (Plzeň)

12:40 – 13:15  Obědová pauza

C. 13:15 – 15:05 Klinická praxe v intenzivní ošetřovatelské péči  
Předsedající: Ivan Chytra (Plzeň), Milena Pelnářová (Plzeň)

1. Dlouhá cesta k … aneb co vše lze zvládnout za jeden rok
Soňa Hájková (Praha),Kateřina Milotová (Praha) 

2. První psychická pomoc ve FNO
Silvie Bašistová (Ostrava), Markéta Partilová (Ostrava), Martina Vzorková (Ostrava)
         
3. Ošetřovatelská péče o drenážní systémy    
Eva Hackerová (Plzeň), Dagmar Vaňourková (Plzeň)

4. Srdeční nádory        
Pavla Zemanová (Plzeň) 

5. Klíšťová meningitida s fatálními následky – kolik ještě potřebujeme varování?

Soňa Galušková (Plzeň) 

6. Informovanost pacientů o svodné anestézii z pohledu všeobecné sestry 
Jana Grézlová   

15:05 – 15:20  Kávová přestávka

D. 15:20 – 16:50 Přístrojová technika v práci sestry intenzivistky 
Předsedající: Alexandra Židková, Jana Kašparová

1. Prevence vzniku nežádoucích události v oblasti používání zdravotnické techniky – zavedení inovačního kurzu pro zdravotnické pracovníky    
Nina Müllerová (Plzeň), Jan Sládek (Plzeň), Lucie Svobodová (Plzeň)

2. Neurologický výsledek u pacientů po fibrilační zástavě oběhu  
Pavlína Tůmová (Plzeň), Petra Fujanová (Plzeň), Milan Hromádka (Plzeň), Richard Rokyta (Plzeň)  

3. Diagnostická spolehlivost kompresní ultrasongrafie v diagnostice hluboké žilní trombózy u nemocných hospitalizovaných na multioborové JIP prováděná všeobecnou sestrou      
Alena Kohlová, Lenka Mikšová, Roman Škulec, Vladimír Černý

4. Rotem z pohledu sestry       
Alena Trollerová (Plzeň), Marie Štadlerová (Plzeň)

5. Role biomedicínského inženýra na KARIM     
Miloš Hostek (Plzeň)    

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.