zpět na úvodní stránku

Podrobný program kongresu

STŘEDA 25. května 2016

KONGRESOVÝ SÁL

8:30 – 10:00 Perioperační medicína
Předsedající:
Michal Horáček (Praha), Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)

Anemický pacient před plánovaným výkonem - kdy a jak optimalizovat?
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)

Má mít peroperační péče o křehkého pacienta odlišnosti?
Michal Horáček (Praha)

Akutní pankreatitida - up to date 2016
Igor Satinský (Havířov)

Dehiscence střevní anastomózy - co by měl intenzivista vědět?
Alexander Ferko (Hradec Králové)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Sedace a analgezie v intenzivní péči
Předsedající
: Josef Škola (Ústí nad Labem), Karel Cvachovec (Praha)

Sedace a dlouhodobý klinický výsledek - co bychom neměli ignorovat?
Karel Cvachovec (Praha)

Ketamin - up to date 2016
Bronislav Stibor (Rakousko)

Máme vyřadit benzodiazepiny z naší klinické praxe?
Josef Škola (Ústí nad Labem)

Dexmedetomidin - up to date 2016
Milan Kratochvíl (Brno)

12:00 - 13:30 Obědová pauza, čas na firemní sympozia

13:30 – 15:00 Inotropická léčba a vazoaktivní látky
Předsedající: Karel Cvachovec (Praha), Hynek Říha (Praha)

Decatecholaminization in clinical practice
Martin Dünser (Rakousko)

Vasopressin vs Terlipressin
František Mošna (Praha)

Co když farmaka selhávají ? (IABP, ECMO, LVAD….)
Hynek Říha (Praha)

Levosimendan - kdy ho indikovat?
Tomáš Schichel (Ostrava)

15:00 – 15:30 Kávová přestávka

15:30 – 17:00 Antibiotika a infekce
Předsedající:
 Ivan Chytra (Plzeň), Jaroslav Hrabák (Plzeň)

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči 
Jaroslav Hrabák (Plzeň)

Nejčastější chyby při odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření 
Michaela Kozáková (Plzeň)

Individuální dávkování beta-laktámů u kriticky nemocných
Ivan Chytra (Plzeň)

Selektivní bakteriální dekontaminace GIT - proč ji neděláme?
Pavel Ševčík (Ostrava)

17:00 – 18:30 Zahájení kongresu v Kongresovém sále

SÁL KASKÁDA

8:30 – 10:00 Sesterská sekce
Předsedající:
Ondřej Ulrych (Praha), Ivana Kupečková (Hradec Králové)

Výuka KPR v zdravotnických zařízeních
Stanislav Vlk (Praha)

Zážitková výuka přednemocniční péče
Radomír Vlk (Praha)

Zážitková výuka intenzivní péče
Stanislav Vlk (Praha)

Výživa v intenzivní péči
Renata Zoubková  (Ostrava)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Pediatrie
Předsedající:
Václav Vobruba (Praha), Michal Fedora (Brno)

Imunoglobuliny v intenzivní péči - indikace a "Pitfalls"
Pavel Rozsíval (Hradec Králové)

Srovnání citrátu a heparinu v cross-over studii u dětí v našem souboru
Tomáš Zaoral (Ostrava)

ECMO u dětí - výsledky za 5 let
Václac Vobruba (Praha)

HFOV u dětí-up to date
Michal Fedora (Brno)

12:15 - 13:15 Sympozium společnosti Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

13:30 – 15:00 Neurointenzivní péče, neurotrauma
Předsedající:
Věra Špatenková (Liberec), Pavel Ševčík (Ostrava)

Nonkonvulzivní křečové stavy v intenzivní medicíně – kdy a jak diagnostikovat?
Peter Sklienka (Ostrava)

Akutní léčba ischemického mozkového infarktu
Petr Hon (Ostrava)

Léčba Guillain - Barré syndromu: co je, co není a co by mohlo být evidence based?
Ivana Zýková (Liberec)

Sodík, fosfor a magnézium – tři důležité minerály v neurointenzivní péči
Věra Špatenková (Liberec)

15:00 – 15:30 Kávová přestávka

15:30 – 17:00 Kontrola tělesné teploty kriticky nemocných
Předsedající:
Peter Sklienka (Ostrava), Jan Beneš (Ústí nad Labem)

Kam směřuje  koncept TTM v intenzivní medicíně?
Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)

Febrilní stav a vztah k morbiditě a mortalitě - key EBM points
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)

Jaká je účinnost farmakologických intervencí s cílem snižovat tělesnou teplotu?
Peter Sklienka (Ostrava)

Hypotermie v neurointezivní péči - up to date 2016
Jan Beneš (Ústí nad Labem)

ČTVRTEK 26. 5. 2016

KONGRESOVÝ SÁL

8:30 – 10:00 RRT a bezpečnost
Předsedající:
Martin Matějovič (Plzeň), Vladimír Šrámek (Brno)

Tipy a triky pro spravný a bezpečný cévní přístup k RRT 
Roman Sýkora (Karlovy Vary)

Regionální citrátová antikoagulace - nejčastější otázky
Martin Balík (Praha)

Hypotenze a osmotické změny při RRT – proč se jich bát a jak jim čelit
Vladimír Šrámek (Brno)

Bezpečné dávkovaní ATB u CRRT
Pavel Dostál (Hradec Králové)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Arytmologie v praxi
Předsedající:
Martin Balík (Praha), Miloš Táborský (Olomouc)

Diastolická funkce levé komory a hodnocení funkce levé síně
Josef Kořínek (Praha)

Úpravy nastavení permanentního pacemaker u kriticky nemocných 
Petr Plášil (Praha)

Supraventrikulární arytmie u septických pacientů
Martin Balík (Praha)

Komorové tachykardie u kriticky nemocných pacientů
Miloš Táborský (Olomouc) 

12:00 – 14:15 Obědová pauza

14:15 – 15:45 ECMO a mimotělní podpory
Předsedající:
 Martin Balík (Praha), Jan Máca (Ostrava)

ECMO in oncology and imunosupressed patients
Peter Schellongowski (Rakousko)

ECLS u srdeční zástavy
Tomáš Kovárník (Praha)

VV-ECMO u respiračního selhání
Jan Máca (Ostrava)

ECMO v septickém šoku
Martin Matějovič (Plzeň)

15:45 – 16:15 Kávová přestávka

16:15 – 17:45 Antiaggregace a antikoagulace v praxi
Předsedající:
Vladimír Šrámek (Brno), Ivana Zýková (Liberec)

POC analyzátory- přínos pro praxi
Ivana Zýková (Liberec)

Kdy antikoagulaci ponechat (nahradit)
Milan Jelínek (Brno)

Kdy antiagregaci ponechat (nahradit)
Jiří Sikora (Brno)

Zrušení účinku antikoagulancií a antiagregancií
Marek Lukeš (Brno)

SÁL KASKÁDA

8:30 – 10:00 Transplantace
Předsedající:
Eva Kieslichová (Praha), Karel Cvachovec (Praha)

Potransplantační imunosuprese
Ondřej Viklický (Praha)

Infekční komplikace u pacientů s transplantovaným orgánem
Eva Kieslichová (Praha)

Pacienti po transplantaci kostní dřeně
Jan Vydra (Praha)

Transplantace plic a VA ECMO
František Mošna (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 UPV
Předsedající:
Pavel Dostál (Hradec Králové), Petr Waldauf (Praha)

HFOV - je skutečně mrtvá?
Petr Waldauf (Praha)

Jak ventilovat nemocné s plicní dysfunkcí a rizikem nitrolební hypertenze?
Tomáš Tyll (Praha)

Automatizované ventilační režimy - lze je použít i mimo pooperační péči?
Pavel Hude (Brno)

Recruitment manévry - mají ještě někdy místo?
Pavel Dostál (Hradec Králové)

12:15 – 13:15 Sympozium společnosti CSL Behring

14:15 – 15:45 Airway intervence
Předsedající:
Pavel Dostál (Hradec Králové), Tomáš Tyll (Praha)

Pacient má uzavřené dýchací cesty tumorem – co s tím?
Jiří Votruba (Praha)

Stenózy trachey -  jak se jim vyhnout?
Karel Axmann (Olomouc)

Při tracheostomii je vždy lepší perkutánní dilatační technika
Michal Otáhal (Praha)

Při tracheostomii není vždy lepší perkutánní dilatační technika – con 
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)

15:45 – 16:15 Kávová přestávka

16:15 – 17:45 50 odstínů mikrocirkulace a makrocirkulace
Předsedající:
Martin Matějovič (Plzeň), Vladimír Černý  (Ústí nad Labem/Hradec Králové)

Zobrazovací metody v diagnostice orgánové perfuze v intenzivní péči
Lukáš Lambert (Praha)

Jak a proč hodnotím mikrocirkulaci u lůžka bez technologií?
Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)

Katastrofické mikrovaskulární poruchy, aneb proč potřebujeme jestřábí oko
Martin Matějovič (Plzeň)

Trombotické mikroangiopatie v intenzivní péči
Kateřina Rusinová (Praha)

KONGRESOVÝ SÁL 3+4

8:30  – 10:00 Difficult airway management
Předsedající:
Michal Otáhal (Praha), Petr Štourač (Brno)

Predikce obtížně intubace / extubace.  Možnosti řešení (ne)očekávané DAM - Videolaryngoskop  
Lukáš Dadák (Brno)

Supraglotické zajištění - LMA 
Dagmar Zvoníčková  (Brno)

Fibrooptická intubace, tipy a triky FOB intubace
Pavel Herda (Praha)

Urgentní infraglotické zajištění, koniotomie / BACT
Michal Otáhal (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Méně časté infekce na ICU
Předsedající:
Pavel Ševčík (Ostrava), Jana Skřičková (Brno)

Co by měl intenzivista vědět o tuberkulóze?
Jan Máca (Ostrava)

Diagnostika a léčba komplikované malárie
František Stejskal (Liberec)

Aspergilus v intenzivní péči
Barbora Weinbergerová (Brno)

Pneumocystová pneumonie
Jana Skřičková (Brno)

12:00 – 14:15 Obědová pauza, čas na firemní sympozium

14:15 – 15:45 Gastrointestinální systém a jeho poruchy
Předsedající:
Jan Maňák (Hradec Králové), Eva Kieslichová (Praha)

Poruchy polykání u nemocných v intenzivní péči
Viktor Chrobok (Hradec Králové)

Acute on chronic liver failure: definice, patofyziologie a terapeutické možnosti
Eva Kieslichová (Praha)

Možnosti endoskopického ošetření krvácení do GIT
Stanislav Rejchrt (Hradec Králové)

Update profylaxe stresových vředů v intenzivní péči
Miloš Chobola (Brno)

15:45 – 16:15 Kávová přestávka

16:15 – 17:45 Kardiopulmonální resuscitace
Předsedající:
Roman Škulec (Ústí nad Labem/Beroun/Hradec Králové), Petr Ošťádal (Praha)

Koncept péče o pacienta se srdeční zástavou
Petr Ošťádal (Praha)

Resuscitační traumata
Petr Mokrejš (Praha, Liberec) 

Zajištění vstupu do krevního oběhu během KPR ve světle EBM
Roman Škulec (Ústí nad Labem/Beroun/Hradec Králové)

Automatická nepřímá srdeční masáž
Tomáš Kovárník (Praha)

RESTAURAČNÍ ČÁST SIESTA

14:15 – 15:00 Diskuze nad zdravotnickou dokumentací, praktické a právní aspekty
Ivana Kupečková (Hradec Králové)

16:15 – 17:00 Jak číst odbornou studii - Tutorial v lékařské statistice
Petr Waldauf (Praha)

PÁTEK 27. 5. 2016

KONGRESOVÝ SÁL

8:30 – 10:00 Homeostáza
Předsedající:
František Duška (Praha), Petr Waldauf (Praha)

Repetitorium fyziologie vnitřního prostředí pro intenzivistu
František Duška (Praha)

Praktické aspekty léčby hyponatrémie v intenzivní péči
Michal Pisár (Zlín)

Vliv tekutin na acidobazickou rovnováhu
Petr Waldauf (Praha)

Anonymní online minikvíz (Smartphone s sebou!)
František Duška (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Polohování kriticky nemocného pacienta
Předsedající:
Vladimír Šrámek (Brno), Bronislav Stibor (Rakousko)

Polohování - fyziologie při změně polohy
Bronislav Stibor (Rakousko)

Pronační poloha
Miriam Tilscher (Rakousko)

Rizika vzniku dekubitů 
Olga Suková (Brno)

Chyby při polohování
Markéta Stošková (Brno)

12:00 – 12:30 ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ KONGESU

SÁL KASKÁDA

8:30 – 10:00 Etika
Předsedající:
Ivan Novák (Plzeň), Kateřina Rusinová (Praha)

ODDICUS - preliminary results        
Ondřej Kopecký (Praha)

Terminální extubace pro
Ivana Zýková (Liberec)

Terminální extubace con  
Kateřina Rusinová  (Praha)

Nepřiměřená a marná léčba na ICU   
David Černý (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Toxikologie
Předsedající:
Martin Balík (Praha), Thomas Karvunidis (Plzeň)

Epidemiologie intoxikací v ČR
Jiří Hlušička (Praha)

Biguanidy 
Thomas Karvunidis (Plzeň)

Metanol
Jan Rulíšek (Praha)

Kardiofarmaka
Martin Balík (Praha)

KONGRESOVÝ SÁL 3+4

8:30  – 10:00 Popáleniny
Předsedající:
Monika Tokarik (Praha), Břetislav Lipový (Brno)  
                         

Management popáleninového šoku 
Monika Tokarik (Praha)

Inhalační trauma: diagnostika, komplikace a terapie     
Břetislav Lipový (Brno)

Endokarditida u rozsáhlého popáleninového úrazu
Jiří Štětínský (Ostrava)

Nutrice u pacientů s termickým úrazem
Markéta Zemanová (Praha)

Netermální ztráty kožního krytu léčené v popáleninových centrech
Břetislav Lipový (Brno)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Výživa, sarkopenie na ICU
Předsedající:
František Duška (Praha), Jan Maňák (Hradec Králové)

Profylaxe svalové slabosti v akutní fázi kritického stavu
Kateřina Jiroutková (Praha)

Výživa jako součást prevence svalové slabosti
Jan Maňák (Hradec Králové)

Fyzioterapie v intenzivní péči - současný stav
Filip Jevič (Praha)

Využití neurostimulačních metod v rehabilitaci kriticky nemocných
Eva Medová (Praha)

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.