zpět na úvodní stránku

Podrobný program kongresu


STŘEDA 31. 5. 2017

BELLEVUE – ECHO KURZ  8:30 – 16:00

8:30 – 10:00 
Transtorakální vyšetření 

Předsedající: Martin Balík (Praha)

Transesofageální vyšetření 
Michal Lipš (Praha)

Systolická funkce levé komory
Michal Lipš (Praha)

10:00 - 10:10 Pauza

10:10 - 12:00 
Stanovení preload

Předsedající: Jan Rulíšek (Praha)

Diastolická funkce a srdeční selhání se zachovanou EFLK
Miloš Dobiáš (Praha)

Patologie perikardu
František Mošna (Praha)

Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace
Petr Syrovátka (Praha)

12:00-13:00 Oběd

13:00 -14:30 
Tepový objem a interakce ventilace-hemodynamika
Martin Balík (Praha)

Chlopenní vady pro intenzivisty
Jan Rulíšek (Praha)

Patologie aorty
Miloš Dobiáš (Praha)

Hrudní UZ v diff.dg. respiračního selhání
Martin Štěpán (Plzeň)

14:30-14:40 Pauza

14:40 -16:00 Strukturovaný tutorial s rotací na přístrojích Philips (5 skupin po 4-5ti kurzantech)
 

GOLDEN FISH EAST - Kurz invazivní a ne-invazivní monitorace hemodynamiky

8:30 – 15:30

8:30 – 10:00
Fyziologické principy oběhu, šokové stavy
Jan Beneš (Plzeň)

Funkční hemodynamická monitorace
Jan Zatloukal (Plzeň)

"Whom to give and not to give fluids"
Xavier Monnet (Francie)

10:00 -10:10 Pauza

10:10-12:00
Neinvazivní monitorace tlaku a srdečního výdeje
Jan Beneš (Plzeň)

Semi-invazivní (nekalibrované) metody – využití na OS
Jan Zatloukal (Plzeň)

Diluční kalibrované metody – využití na JIP
Jakub Kletečka (Plzeň)

Místo plicnicového katétru v monitoraci hemodynamiky
Jiří Chvojka (Německo)

12:00-13:00 Oběd

13:00 - 15:30 BLOK III
13:00 – 15:00
Diskuze jednotlivých interaktivních kazuistik
Jan Beneš (Praha), Bohumil Kozák (Praha) 
15:00 – 15:30 
Hands-on různých hemodynamických monitorů
 

BIG HALL

16:00 – 18:00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
   
ČSIM 2017 - mušketýři po 10 letech
Vladimír Šrámek (Brno)

Osobnost oboru: Integrace intenzivní péče
Daniel Nalos (Ústí nad Labem)

Host kongresu: Fluids - Assesment of fluid responsiveness
Xavier Monnet (Francie)

"Extremis" - od empatie na ICU k nominaci na Oskara
Kateřina Rusinová (Praha)

18:00 WELCOME DRINK

ČTVRTEK 1. 6. 2017

BIG HALL

9:00 – 10:30 Hemodynamika - challenging cases
Předsedající:  Jan Beneš (Plzeň), Vladimír Šrámek (Brno)

Pacient s infektem a hypotenzí na akutní ambulanci okresní nemocnice 
Dušan Mach (Nové Město na Moravě)

Septický vazoplegický nemocný v progredujícím šoku
Pavel Suk (Brno)

Polytraumatizovaný pacient s vysokou kumulativní bilancí a otoky 
Jan Beneš (Plzeň)

Jsou 2 hodiny ráno, pacient v pooperačním období je hypotenzní 
Michal Lipš (Praha)

10:30 – 11:00 Kávová přestávka

11:00 – 12:30 Vše co dnes potřebuji vědet o  mimotělních metodách 
Předsedající:  Martin Balík (Praha), Jan Bělohlávek (Praha)

Současný pohled na použití mimotělních plicních náhrad
Bronislav Stibor (Rakousko)

ECMO in ARDS 2017: beyond CESAR  
Thomas Mueller (Německo)

Coagulation alterations in an extracorporeal circuit … 
Konstanty Szuldrzynski (Polsko)

Centra pro mechanické srdeční podpory
Jan Bělohlávek (Praha)

12:45 - 13:45 Sympozium

14:00 – 15:30 UPV 
Předsedající: Pavel Dostál (Hradec Králové), Jan Máca (Ostrava)

Jak zahajuji umělou plicní ventilaci? 
Tomáš Tyll (Praha)

Jak ventiluji oběhově nestabilního pacienta?
Pavel Dostál (Hradec Králové)

Jak se řídím pomocí driving pressure a driving power?
Jan Máca (Ostrava)

Kdy oxygenoterapie, kdy high flow oxygen a kdy NIV?
Petr Suk (Brno)

Kdy a jak drénuji pleurální prostor?
Martin Balík (Praha)

15:30 – 16:00 Kávová přestávka

16:00 – 17:30 5 chyb, kterých se mám vyvarovat 
Předsedající: František Duška (Praha), Petr Waldauf (Praha)

V léčbě infekčních chorob
Jiří Beneš (Praha)

Při resuscitaci hemorhagického šoku
Petr Waldauf (Praha)

Při užívání na JIP běžných léků
Milada Halačová (Praha)

V komunikaci s problematickou rodinou 
Kateřina Rusinová (Praha)

Při interpretaci biochemických nálezů
František Duška (Praha)

BELLEVUE

9:00 – 10:30 Perioperační péče, traumatologie 
Předsedající: Igor Satinský (Havířov), Zuzana Šerclová (Hořovice)

Co by měl o polytraumatu vědět lékař mimo traumacentrum? 
Jaromír Kočí  (Hradec Králové)

Co ovlivňuje hojení střevních anastomóz? 
Zuzana Šerclová (Hořovice)

Sekundární peritonitída a open abdomen
Eduard Havel (Hradec Králové)

Diabetik v perioperačním období 
Svatopluk Solař (Praha)

ERAS - jak na to?
Igor Satinský (Havířov)

10:30 – 11:00 Kávová přestávka

11:00 – 12:30 Kulatý stůl na horké téma

11:00 - 11:40  
Jak urychlit zotavení z kritického stavu - rehabilitací?
moderuje Jan Maňák (Hradec Králové)

Fratišek Duška (Praha)
Martina Kövari (Praha)
Filip Jevič (Praha)

11:50 - 12:30
Paliativní péče na JIP

moderuje Kateřina Rusinová (Praha), Ondřej Kopecký (Praha)

12:45 - 13:45 Sympozium

14:00 – 15:30  Akutní a intenzivní kardiologie
Předsedající: Richard Rokyta (Plzeň), Petr Ošťádal (Praha) 

Akutní kardiologie – quo vadis? 
Richard Rokyta (Plzeň)     

Jak přistupuji k pacientovi po srdeční zástavě 
Petr Ošťádal (Praha)

Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace v r. 2017 
Jan Bělohlávek (Praha) 

Septic cardiomyopathy – novel insights 
Guido Tavazzi (Itálie)

15:30 – 16:00 Kávová přestávka

16:00 – 17:30 Pneumologie
Předsedající: Pavel Dostál (Hradec Králové), Libor Fila (Praha)

Současné trendy v péči o nemocné s těžkou komunitní pneumonií 
David Havel (Plzeň)

Možnosti a limity chirurgické léčby bronchopleurálních píštělí 
Ivo Hanke (Hradec Králové)

Novinky v léčbě nemocných s CHOPN 
Ondřej Kudela (Hradec Králové)

Pneumonie u imunokompomitovaných nemocných 
Libor Fila (Praha)

CONFERENZA HALL

9:00 – 10:30 Manipulace s odpovědí organizmu na kritický stav - nejnovější pohled
Předsedající:  Marek Nalos (Austrálie), Jan Neiser (Olomouc)

Jak  předcházet  metabolické  katastrofě v sepsi 
Zdeněk Zadák (Hradec Kralové)

Glykémie – stejný přístup u diabetiků a nediabetiků?
Martin Prázný (Praha)

Kortikoidy - jasně ano, jasně ne, jasné možná
Jan Neiser (Olomouc)

Kriticky nemocný - hormonální pauza?
Marek Nalos (Austrálie)

10:30 – 11:00 Kávová přestávka

11:00 – 12:30 Akutní nefro-gastroenterologie -novinky 2017
Předsedající:  Martin Matějovič (Plzeň)

…v léčbě AKI  
Jiří Chvojka (Německo)

…v léčbě jaterního selhání 
Eva Kieslichová(Praha)

…v léčbě akutních komplikací cirhózy
Václav Hejda (Plzeň)

...v léčbě akutní pankreatitidy a onemocněních biliárního traktu
JanaKoželuhová (Plzeň)

12:30 - 14:00 Obědová pauza / Sympozia

14:00 – 15:30 Fyziologie kritických stavů v kostce
Předsedající: František Duška (Praha), Hynek Říha (Praha)

Resistance dýchacích cest – implikace pro UPV
Petr Waldauf (Praha)

Haldanuv efekt a prakticke uziti AV diferenci pCO2 
František Duška (Praha)

Repetitorium interakce srdce-plíce
Hynek Říha (Praha)

Fyziologie arteriální křivky – co jste nevěděli
Martin Balík (Praha)

15:30 – 16:00 Kávová přestávka

16:00 – 17:30 Kontroverze a mylné názory ve výživě
Předsedající: Jan Maňák (Hradec Králové), Ivan Novák (Plzeň)

Proteiny v kritickém stavu - proč, kolik a jak
Eduard Havel (Hradec Králové)

Enterální výživa – jednoduchá metoda?
Ivan Novák (Plzeň)

Parenterální glukóza u kriticky nemocných?
Pro: Luboš Sobotka (Hradec Králové)
Con: František Duška (Praha)
 

MEETING ROOM B

12:45–13:45 Trombotické mikroangiopatie v intenzivní péči – diagnostický postup v akutním stavu
Kateřina Rusínová (Praha), Karolína Krátká (Praha), Martin Kačer (Plzeň)
Rezervaci účastnických míst prosím zasílejte na adresu: Jana.BiskovaPerglova@alexion.com
Občerstvení zajištěno

PÁTEK 2. 6. 2017

BIG HALL

8:30 – 10:00 Antimikrobiální léčba
Předsedající: Jiří Beneš (Praha), Jaroslav Raděj (Plzeň)

Délka antibiotické léčby – umění nebo věda?   
Jaroslav Raděj (Plzeň)

Jak podáváme vybraná antibiotika
Pavla Paterová (Hradec Králové)

Antibiotická léčba pneumonií
Jiří Beneš (Praha)

Neurotoxicita antibiotik
Jana Gregorová (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Hemodynamika II
Předsedající: Vladimír Šrámek (Brno), Roman Kula (Ostrava)

Jak používám noradrenalin
Jan Hruda (Brno)

Jak a kdy používám vazopresin/terlipresin
Roman Kula (Ostrava)

Jak a kdy používám dobutamin/levosimendan
Robert Janda (Karlovy Vary)

Jak a kdy používám betablokátory  
Tomáš Janota (Praha)


12:00 – 12:30 CLOSING

BELLEVUE

8:30 – 10:00 Bod zlomu aneb jak drobné věci dělají velké změny
Předsedající:  Jan Beneš (Ústí nad Labem), Petr Waldauf (Praha)

Světelný a zvukový smog na JIP - popřejte klidnou službu i svým pacientům
Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)

FAST HUG revisited
Jan Beneš (Ústí nad Labem)

Potřebujeme RTG plic, když máme ultrazvuk? 
Petr Waldauf (Praha)

Hygiena na JIP v éře MDR - akce čisté ruce 2016 
Josef Škola (Ústí nad Labem)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Kontroverze v PRO/CON diskuzi
Předsedající:  Martin Balík (Praha), Kateřina Rusinová (Praha)

Nově vzniklá fibrilace síní na JIP – časná resinuzace je prospěšná
Martin Balík (Praha), Martin Harazim (Plzeň)

Tohoto onkologického pacienta přijmu na JIP?
Thomas Karvunidis (Plzeň), Kateřina Rusinová (Praha)

Tento pacient potřebuje fluid challenge
Filip Burša (Ostrava), Michal Pořízka (Praha)

CONFERENZA

8:30 – 10:00 Neurointenzivní péče 
Předsedající: Marek Nalos (Austrálie), Petr Vařejka (Praha)    

Fyziologie mozkové perfuze
František Duška (Praha)

Intrakraniální hypertenze – diagnostika a léčba 
Marek Nalos (Austrálie)

Současné možnosti katetrizační léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody 
Petr Vařejka (Praha)

Opium, valium, delirium……..
Vladimír Šrámek (Brno)

EEG na ICU - co bychom měli vědět
Renata Pařízková-Černá (Ostrava)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Tekutiny v IP 2017     
Předsedající: Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Peter Sklienka (Ostrava) 

Technika podávání tekutin - bolus nebo kontinuálně - lze formulovat „správný“ postup?
Michal Lipš (Praha)

Změny složení  iontových infusních roztoků - teoretická očekávání a klinické účinky
Zdeněk Zadák (Hradec Králové)

Albumin a syntetické koloidy - kam je směruje nová evidence?
Peter Sklienka (Ostrava)

Jak realizovat tzv. opatrnou tekutinovou strategii
Josef Škola (Ústí nad Labem)

Potřebujeme guidelines pro tekutiny v přednemocniční péči ? 
Roman Škulec (Beroun/Ústí nad Labem)

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.