zpět na úvodní stránku

Rámcový program kongresu

STŘEDA 25. května 2016

KONGRESOVÝ SÁL

8:30 – 10:00 Perioperační medicína
Předsedající:
Michal Horáček (Praha), Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Sedace a analgezie v intenzivní péči
Předsedající
: Josef Škola (Ústí nad Labem), Karel Cvachovec (Praha)

12:00 - 13:30 Obědová pauza, čas na firemní sympozium

13:30 – 15:00 Inotropická léčba a vazoaktivní látky
Předsedající: Karel Cvachovec (Praha), Hynek Říha (Praha)

15:00 – 15:30 Kávová přestávka

15:30 – 17:00 Antibiotika a infekce
Předsedající:
 Ivan Chytra (Plzeň), Jaroslav Hrabák (Plzeň)

17:00 – 18:30 Zahájení kongresu v Kongresovém sále

SÁL KASKÁDA

8:30 – 10:00 Sesterská sekce
Předsedající:
Ondřej Ulrych (Praha), Ivana Kupečková (Hradec Králové)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Pediatrie
Předsedající:
Václav Vobruba (Praha), Michal Fedora (Brno)

12:15 - 13:15 Sympozium společnosti Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

13:30 – 15:00 Neurointenzivní péče, neurotrauma
Předsedající:
Věra Špatenková (Liberec), Pavel Ševčík (Ostrava)

15:00 – 15:30 Kávová přestávka

15:30 – 17:00 Kontrola tělesné teploty kriticky nemocných
Předsedající:
Peter Sklienka (Ostrava), Jan Beneš (Ústí nad Labem)

ČTVRTEK 26. 5. 2016

KONGRESOVÝ SÁL

8:30 – 10:00 RRT a bezpečnost
Předsedající:
Martin Matějovič (Plzeň), Vladimír Šrámek (Brno)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Arytmologie v praxi
Předsedající:
Martin Balík (Praha), Miloš Táborský (Olomouc)

12:00 – 14:15 Obědová pauza

14:15 – 15:45 ECMO a mimotělní podpory
Předsedající:
 Martin Balík (Praha), Jan Máca (Ostrava)

15:45 – 16:15 Kávová přestávka

16:15 – 17:45 Antiaggregace a antikoagulace v praxi
Předsedající:
Vladimír Šrámek (Brno), Ivana Zýková (Liberec)

SÁL KASKÁDA

8:30 – 10:00 Transplantace
Předsedající:
Eva Kieslichová (Praha), Karel Cvachovec (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 UPV
Předsedající:
Pavel Dostál (Hradec Králové), Petr Waldauf (Praha)

12:15 – 13:15 Sympozium společnosti CSL Behring

14:15 – 15:45 Airway intervence
Předsedající:
Pavel Dostál (Hradec Králové), Tomáš Tyll (Praha)

15:45 – 16:15 Kávová přestávka

16:15 – 17:45 50 odstínů mikrocirkulace a makrocirkulace
Předsedající:
Martin Matějovič (Plzeň), Vladimír Černý  (Ústí nad Labem/Hradec Králové)

KONGRESOVÝ SÁL 3+4

8:30  – 10:00 Difficult airway management
Předsedající:
Michal Otáhal (Praha), Petr Štourač (Brno)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Méně časté infekce na ICU
Předsedající:
Pavel Ševčík (Ostrava), Jana Skřičková (Brno) NEBO František Stejskal (Liberec)

12:00 – 14:15 Obědová pauza, čas na firemní sympozium

14:15 – 15:45 Gastrointestinální systém a jeho poruchy
Předsedající:
Jan Maňák (Hradec Králové), Eva Kieslichová (Praha)

15:45 – 16:15 Kávová přestávka

16:15 – 17:45 Kardiopulmonální resuscitace
Předsedající:
Roman Škulec (Ústí nad Labem/Beroun/Hradec Králové), Petr Ošťádal (Praha)

RESTAURAČNÍ ČÁST SIESTA

14:15 – 15:00 Diskuze nad zdravotnickou dokumentací, praktické a právní aspekty
Ivana Kupečková (Hradec Králové)

16:15 – 17:00 Jak číst odbornou studii - Tutorial v lékařské statistice
Petr Waldauf (Praha)

PÁTEK 27. 5. 2016

KONGRESOVÝ SÁL

8:30 – 10:00 Homeostáza
Předsedající:
František Duška (Praha), Petr Waldauf (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Polohování kriticky nemocného pacienta
Předsedající:
Vladimír Šrámek (Brno), Bronislav Stibor (Rakousko)

12:00 – 12:30 ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ KONGESU

SÁL KASKÁDA

8:30 – 10:00 Etika
Předsedající:
Ivan Novák (Plzeň), Kateřina Rusinová (Praha)

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Toxikologie
Předsedající:
Martin Balík (Praha), Thomas Karvunidis (Plzeň)

KONGRESOVÝ SÁL 3+4

8:30  – 10:00 Popáleniny
Předsedající:
Monika Tokarik (Praha), Břetislav Lipový (Brno)                          

10:00 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 12:00 Výživa, sarkopenie na ICU
Předsedající:
František Duška (Praha), Jan Maňák (Hradec Králové)

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.