zpět na úvodní stránku

Seznam posterů

Prezentace posterů se bude konat čtvrtek 28. května od 12:15 do 13:15. Prosíme autory, aby v této době byli přítomni u svých posterů. Nejlepší poster bude vyhlášen na Zakončení kongresu.

Lékařská sekce

POSTER 1
Nebezpečné okurky (Leyllův syndrom) – kazuistika
Ján Csomor
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, JIP Interní kliniky

POSTER 2
Biologická léčba a perioperační období
Olga Gimunová1, Otakar Bednařík2, Šárka Forejtová3
1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno, LF MU; 2Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, LF MU; 3Revmatologický ústav, Praha

POSTER 6
Alergické reakce na léky v intenzivní péči
Miroslav Průcha, Lenka Sedláčková, Roman Zazula
Nemocnice Na Homolce, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie,Praha

POSTER 7
Korelace PCT a výsledků hemokultur u pacientů v těžké sepsi a septickém šoku
Miroslav Průcha, Roman Zazula, Tomáš Hyánek
Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

POSTER 8
Elastometrické vyšetření, před rutinními intervencemi s rizikem krvácení na jednotce intenzivní péče.
Lukáš Pavel, Durila Miroslav, Marta Astraverkhava, Jonáš Kuba, Jan Beroušek, Tomáš Vymazal
Klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

POSTER 9
Analýza spotřeby transfuzních přípravků před a po implementaci algoritmu cílené léčby koncentráty koagulačních faktorů dle trombelastometrie
Ivana Zýková, Pavel Sedlák, Dušan Morman
ARO, Krajská nemocnice Liberec,a.s.

POSTER 10
,,Epidemie" Guillain-Barre syndromu na Liberecku
Bibiána Paldusová1, Ivana Zýková1, Denisa Šímová2, Dušan Morman1
ARO1, Neurocentrum2, Krajská nemocnice Liberec a.s.

POSTER 11
Septický šok na podkladě abdominální sepse při trombˇoze portální žíly - kazuistika
Dagmar Märzová, Robert Janda, Zdeněk Kos, Vratislav Kraus, Petr Freml
KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary, OARIM, Karlovy Vary

POSTER 12
Lze na základě monitorace S100B proteinu u pacientů po subarachnoidálním krvácení predikovat rozvoj vasospazmů?
Pavel Lavička, Vladimír Přibáň, Vlasta Petříková
Neurochirurgická klinika FN Plzeň, Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň

POSTER 15
Analýza HAP na KARIM FN Olomouc v době od 05/2013 do 12/2014
Tomáš Herkeľ, Karel Axmann, Radovan Uvízl, Milan Adamus
KARIM FN Olomouc

POSTER 16
Validita endosekretu v detekci původců nemocničních pneumonií
Tomáš Gabrhelík, Vojtěch Hanulík, Magdaléna Röderová, Petr Jakubec, Radovan Uvízl
ARO KNTB Zlín a.s.

Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky
POSTER S1
Propuštění pacienta s diagnózou ondinina kletba do domácí péče
Eva Lapčíková, Martina Koutná
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

 

 

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.