zpět na úvodní stránku

Úvodní slovo předsedy organizačního výboru kongresu

 

Vážení přátelé,

 

přijměte naše pozvání nakongres České společnosti intenzivní medicíny, který se uskuteční 27.–29.5.2015  v Hradci Králové.

Předchozí kongres, který se uskutečnil v Ostravě, přinesl další nárůst účastníků Kongresu intenzivní medicíny a na tento trend chceme příští rok navázat. Hradec Králové patří mezi tradiční místa odborného setkávání nejenom v rámci české medicíny. Disponuje velkým kongresovým centrem s druhým největším sálem v České republice a dostatečným počtem dalších sálů pro 120 až 1450 osob s odpovídajícím zázemím včetně výstavních ploch a velkého parkoviště, které bude vyhrazeno pro účastníky kongresu. Hradec Králové má také v rámci České republiky výhodné centrální umístění a dobrou dostupnost, nejenom díky dálničnímu připojení, ale i díky dobrému autobusovému a vlakovému spojení. Samotný Hradec Králové, historické věnné město českých královen, je také právem považován za jedno z nejhezčích měst v naší zemi a pravidelně se umisťuje na nejpřednějších místech anket míst s nejlepší kvalitou života. 

Členové vědeckého výboru mají za sebou již pořádání řady úspěšných odborných akcí a jejich spolupráce s organizátory dalších akcí s tématem intenzivní medicíny dává předpoklad na vznik atraktivního a nevšedního odborného programu. Významná část programu kongresu bude také vyhrazena odborným aktivitám nelékařských zdravotnických pracovnic a pracovníků, a to jak v segmentu přednášek, tak v segmentu workshopů.

Věříme, že také kulturní a společenský program bude na odpovídající úrovni, a jsme pevně přesvědčeni, že IX. kongres ČSIM v Hradci Králové bude jak po odborné, tak i po společenské stránce význam událostí našeho profesního života.  

Tešíme se na setkání s Vámi!

 

prim. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
předseda organizačního výboru kongresu

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.