zpět na úvodní stránku

Úvodní slovo prezidenta kongresu

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás všechny pozval k účasti na jedné z nejvýznamnějších odborných akcí v ČR věnované problematice intenzivní medicíny, X. kongresu České společnosti intenzivní medicíny, tentokráte do Brna, ve dnech 25. - 27. května.

Problematika intenzivní medicíny a její témata zasahují čím dál více do většiny klinických oborů a požadavek na „multidisciplinární“  spolupráci již není frází, ale denní realitou. Odborný program reflektuje proto jednoznačně narůstající spektrum okruhů či témat, kterými se „intenzivní medicína“ zabývá. Nicméně, to by neměl být jediný důvod vaší účasti na kongresu – najděme si čas spolu a navzájem diskutovat i klíčová témata, která formují současnou intenzivní péči, jak u nás, tak v celém vyspělém světě a možná,  která ještě více než nové postupy a nové koncepty ovlivňují naší denní praxi – jak se postavit k nárůstu počtu pacientů, referovaných do intenzivní péče? Jak řešit situace, kdy nemáme dostatek lůžek a pacienta tzv. musíme přijmout? Jak (za)angažovat rodinu do naší péče – ne zda ano či ne, ale jakým způsobem či jakou formou? Přestože těmto otázkám  není věnována explicitně samostatná sekce, to neznamená, že bychom ji neměli diskutovat v kontextu konkrétních postupů či situací, protože v reálné praxi jsou tyto otázky vždy ve vazbě na určitého jednotlivého pacienta. Problém současné intenzivní medicíny není totiž u naprosté většiny stavů jak je léčit, ale jak poznat, u koho je naše snaha již marná. Pevně věřím, že i na tyto otázky najdete na kongresu určité odpovědi nebo aspoň inspiraci, z jakých východisek bychom k nim měli v klinické praxi přistupovat. I proto si myslím, že stojí za to na kongres jet.

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku, pro některé z vás možná nedůležitou, pro některé ale nikoliv. Vzájemná neformální setkávání vždy probíhají lépe ve společnosti dobrého jídla a dobrého pití. Financování kongresu prošlo v posledních letech výrazným propadem ze strany sponzorujících subjektů, letošní kongres má poprvé ve své historii primárně nevyrovnaný rozpočet. Řešení jsou jen dvě – omezení všeho, co nesouvisí s odborným programem nebo navýšení poplatků. Výbor ČSIM šel první cestou a možná pro někoho bude rozsah  občerstvení zklamáním. Zvykněme si prosím ale my všichni na to, že doba „švédských stolů“ skončila (bohužel) a nebude se pravděpodobně již nikdy opakovat. Stále si však myslím, když již nelze mít obojí, že je lepší mít dobrého spíkra než dobrého lososa. Navíc, i pamětníci kongresu v Plzni ví, že do bazénu se lépe skáče bez skleničky. Vítejte v květnu v Brně.

 

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prezident kongresu
předseda České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.